Послуги охорони праці, електро та пожежної безпеки

• розроблення та впровадження на підприємстві «Системи управління охороною праці» (СУОП), розроблення проєкту Комплексних заходів з охорони праці, електро- та пожежної безпеки;
• розроблення всіх необхідних проєктів документів, щодо функціонування вказаних систем та управління ними (положень, інструкцій, програм, журналів та роз’яснення щодо їх ведення, тощо), у тому числі розроблення встановлених законодавством документів, щодо безпеки експлуатації автотранспортних засобів та їх інтеграція у виробничі процеси підприємства;
• консультування щодо розподілення обов’язків та відповідальності директора підприємства за іншими працівниками, а також інша оптимізація організаційної структури підприємства;
організація первинного та повторного навчання працівників з питань охорони праці на підприємстві та у сторонніх організаціях;
• визначення переліку робіт та устаткування підвищеної небезпеки, що потребує навчання працівників з питань охорони праці, стажування, отримання дозвільних документів;
• повна інформаційна підтримка та консультування Замовника;
• підготовка пакетів документів та подання їх для отримання документів дозвільного характеру;
• підготовка підприємства до проведення аудиту з промислової безпеки та охорони праці інспекційним органом;
• надання правових висновків та консультацій з вказаних та додаткових питань.

Чому партнери обирають ФСВС ГРУП?
• наші спеціалісти та консультанти із багаторічним досвідом організації та керування службами з охорони праці, юридичними службами у нафтогазовій та інших галузях економіки, мають найкращі рекомендації;
• ми ефективно організовуємо роботи служб підприємств з будь-яким видом діяльності та штатною кількістю працівників;
• ми оптимізуємо ВАШЕ оподаткування, оскільки ФСВС ГРУП є платником ПДВ.